O nás

Sme pobočka Mediačno - konzultačného centra SOVA, ktoré vzniklo na základe dlhoročných skúseností mediátorov a odborníkov z rôznych oblastí spoločenského života.  Zaujímavosťou je, že prípravný výbor pri zakladaní združenia tvorili mediátori spoločne s advokátmi.
Primárnym cieľom našej pobočky je stať sa platformou nielen pre mediátorov ale aj pre širokú verejnosť, ktoré informuje a odborne vzdeláva v oblasti mediácie, alternatívneho riešenia sporov a konfliktov.
Stanovili sme si aj sekundárne cieľe. Medzi tie najdôležitejšie patrí:
 
1)    V spolupráci s akreditovanými Vysokými školami zabezpečiť šírenie osvety v oblasti mediácie, odborne informovať verejnosť o možnostiach mimosúdneho riešenia konfliktov;
2)    Zabezpečiť výmenu skúseností v oblasti mimosúdneho riešenia konfliktov, vrátane podieľania sa na organizovaní výcvikových a vzdelávacích programov, supervízie mediácie v SR;
3)    Organizovanie stretávacích akcií zameraných na alternatívne riešenia konfliktov;
4)    Predkladanie námetov a pripomienok pri tvorbe mediácie, právnych predpisov, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s mediáciou;
5)    Podieľanie sa na  edičnej a publikačnej činnosti;
6)    Spolupráca s inými právnickými a fyzickými osobami vrátane zahraničných organizácií v oblasti mediácie a alternatívneho riešenia sporov;
7)    Zabezpečenie a organizovanie výmeny poznatkov a skúseností, vrátane podieľania sa na organizovaní študijných a výmenných pobytov;
8)    Reprezentovanie a obhajovanie záujmov svojich členov združenia a mediátorskeho stavu, podporovanie ich profesionálneho rastu