Vážení klienti,

dnešná doba je veľmi rýchla, klesá schopnosť počúvať a pochopiť potreby druhého, stúpa neustále počet súdnych konaní, ich dĺžka sa neúmerne predlžuje, klienti sú často konfrontovaný nie len s finančnou náročnosťou, ale aj s potrebou po súdnom konaní robiť ďalšie úkony, ktoré prípadne z rozsudku vyplynú, často nastávajú zmeny životnej situácie a preto opodstatnenosť využitia mediácie ako mimosúdneho riešenia sporov a vytvorenie centra komplexnej starostlivosti a servisu pre klienta je zrejmá.

V každej zo sekcií pracujú špecialisti, ktorí sú pripravený v prípade potreby počas ale i po ukončení mediačného konania vám pomôcť s ďalšími problémami. Na centrum sa môžete obrátiť aj v prípade, že neriešite práve spor, ale problém v ktorejkoľvek oblasti pociťujete.

NA STIAHNUTIE